تعرفه طراحی وب سایت| www.ITN.ir
مشـاوره رايگــان : 2225050-0341

تعرفه طراحی های ثابت طراحی وب سایت

شخصی

خبری

دانلود

هاستینگ

شرکتی

سیستم مدیریت

Joomla

Joomla

Joomla

WHMCS / Joomla

Joomla

زمان انجام

۱ تا ۲ هفته

۲ تا ۴ هفته

۲ تا ۳ هفته

۲ تا ۴ هفته

۱ تا ۲ هفته

پشتیبانی رایگان

۱ سال

۱ سال

۱ سال

۱ سال

۱ سال

به روز رسانی رایگان

۱ سال

۱ سال

۱ سال

۱ سال

۱ سال

اعتبار قیمت

به روز

به روز

به روز

به روز

به روز

قیمت خدمات

۱۵۰ تا ۲۵۰

۴۰۰ تا ۷۰۰

۲۵۰ تا ۵۵۰

۲۵۰ تا ۷۰۰

۲۰۰ تا ۴۰۰

ثبت سفارش آنلاین

 

 

- کلیه هزینه های ثبت شده در جدول فوق ، بر حسب تومان می باشد .

- زمان پشتیبانی رایگان پس از تحویل بر روی وب سایت پروژه ، محاسبه خواهد شد و پس از پایان زمان پشتیبانی مشتری می بایست جهت دریافت خدمات پشتیبانی ، با شرکت قراردادی تنظیم نماید .

- زمان انجام و هزینه های درج شده در جدول فوق به صورت تخمینی بوده و بسته به امکانات درخواستی زمان و هزینه نیز قابل تغییر خواهد بود .

- خدمات پشتیبانی پس از تحویل تنها به صورت تیکتینگ بوده و توسط پرتال مشتریان itn.ir مدیریت خواهد شد : cp.itn.ir

- پس از سفارش ، ابتدا مبلغ ۷۰% دریافت و مبلغ ۳۰% باقی مانده نیز در انتهای سفارش دریافت می گردد